Lær at tackle ...

På LÆR AT TACKLE-kurserne får du redskaber til at: 

  • blive bedre til passe på dig selv  
  • blive bedre til at håndtere din hverdag med langvarig sygdom
  • lære at magte dine daglige udfordringer
  • øge din oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen 

I Ringkøbing-Skjern Kommune findes to LÆR AT TACKLE-kurser:

LÆR AT TACKLE angst og depression 
Læs folder her

LÆR AT TACKLE kroniske smerter 
Læs folder her

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Læs folder her

Undervisningen ledes af to instruktører, hvoraf mindst én selv har langvarige helbredsproblemer tæt inde på livet. De har derfor nogle af de samme problemstillinger som dig. Instruktørerne har desuden gennemført et særligt uddannelsesforløb.

Pårørende til kronisk syg på kursus: 'Vi griner og græder sammen'

Halvdelen af landets kommuner tilbyder gratis kursus i at håndtere hverdagen som pårørende til langvarigt syge