Hvem kan få sundhedsfremme og forebyggelsestilbud?

Det er forskelligt, hvem der kan benytte de forskellige tilbud, kommunen har:

  • nogle tilbud er for alle borgere i kommunen
  • andre tilbud er for bestemte grupper af borgere
  • tilbud til kronisk syge kræver som regel, at du har en henvisning fra din læge

Hvad er sundhed egentlig?

Alle områder i vores hverdag har betydning for vores sundhed. Sundhed kan være fravær af sygdom, men det er mere end det.

Gode menneskelige relationer, at have appetit på livet, at være til stede i nuet, oplevelser i naturen, at bruge sin krop, at spise sundt samt at have et godt arbejdsmiljø har alt sammen stor betydning for vores sundhed.

Sundhed handler om balance, at have redskaberne til at mestre og have kontrol over vores eget liv.

Sundhed knytter sig til selve livet. Sundhed er at sikre en sund levevis, der er i overensstemmelse med vores livssituation, uanset om vi er syge, raske, har et handicap eller f.eks. ønsker at holde op med at ryge.

Det, der fremmer sundheden og kan være med til at forebygge, griber derfor ind i alle aldre og på alle områder i tilværelsen - i daginstitutionen, i skolen, på arbejdspladsen, i hjemmet og i fritidslivet. Derfor spænder vores arbejde i Sundhedscenter Vest meget vidt.

I sundhedscentret arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, der bl.a. bygger på sundhedspædagogiske lærings- og mestringsprincipper som deltagerinvolvering og mestring.

Ud fra disse principper laves der bl.a. Lærings- og mestringsuddannelser til mennesker med kroniske lidelser. Et nyt koncept, hvor sundhedsprofessionelle og erfarne patienter samarbejder om kurser til mennesker, som har fået en kronisk sygdom.

Formålet med ”Lærings- og mestringsuddannelserne er bl.a.:

  • At styrke mestringsevnen
  • At skabe en meningsfuld dagligdag
  • At forbedre sundhedsadfærd
  • At styrke sociale relationer

Ønsker du at vide mere om ”Lærings- og mestringsuddannelserne”, så klik ind på www.mestring.dk