Tænk Efter & På Eget Ansvar

”Tænk Efter” og ”På Eget Ansvar” er temadage for elever i 7. og 8. klasse og deres forældre. Der stilles skarpt på trivsel, venskaber, alkohol og stoffer, tobak, kriminalitet og hvad elever og forældre kan gøre for at sikre at alle trives i klassen og være med til at udskyde alkoholdebut. Eleverne bliver testet på viden og holdninger om blandt andet gruppepres, alkohol, kriminalitet og venskaber/fællesskaber.

Det overordnede formål med temadagene er at udskyde de unges alkoholdebut.
Derudover giver temadagene anledning til at de unge får en god kontakt til underviserne fra SSP, Sundhedsplejen, Politi og Sundhedscentret.

Temadagene starter med en formiddagsarrangement for eleverne efterfulgt at et aftenarrangement for forældrene. Forældrene er vigtige fordi noget af det aller vigtigste i forbindelse klassens trivsel og forebyggelse af tidlig alkoholdebut er forældrenes samarbejde og tydelighed omkring holdninger og handlinger. Ved aftenarrangementet får forældrene mulighed for at høre deres børns kommentarer og reaktioner fra formiddagens arrangement. Der er også mulighed for at forældrene kan tale med hinanden og blive tydelige omkring egne og andres holdninger til for eksempel alkohol eller fællesskaber.

Tænk Efter - datoer for dit eget barns skole meldes ud via skolen.

På Eget Ansvar - datoer for dit eget barns skole meldes ud via skolen.

Tænk Efter og På Eget Ansvar - er et samarbejde imellem SSP, Sundhedsplejen, Sundhedscenter Vest, Midt- og Vestjyllands Politi og skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvis der er behov for hjælp til at styrke forældresamarbejdet eller til udarbejdelse af forældreaftaler kan SSP kontaktes: www.riskus.dk -  SSP

Ved spørgsmål kontakt projektleder Trine Bloch Burmølle.

Trine Bloch Burmølle

Trine Bloch Burmølle

Udviklingskonsulent

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm