Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven §86.2

I følge Servicelovens § 86 stk. 2 tilbyder kommunen hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Vedligeholdelsestræning er målrettet træning for at forhindre funktionstab og/eller for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder.

Henvendelse ved behov for vedligeholdende træning sker til Visitationen, som i første omgang vurderer træningsbehov, træningspotentiale, mål og motivation. Når en visitator bevilger træning, henvises videre til Sundhedscenter Vests ergo- og fysioterapeuter. Ergo- eller fysioterapeuten afdækker det konkrete behov for træning. Mål for træning, indhold, omfang og træningssted aftales. Træningen iværksættes, og der følges op på effekten, som minimum hver 3. måned jf. kommunens kvalitetsstandarder.

Træningen er gratis.

Du kan blive kørt, hvis du på grund af helbredet ikke kan tage offentlig transport, der er dog en egenbetaling på 50 kr. pr. gang.

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm