Behandling af alkoholproblematikker

Alkoholbehandlingen tilbyder:

Gratis behandling til borgere over 15 år, der har problemer med alkohol.  

Du kan få gratis rådgivning og behandling i alkoholbehandlingen, hvis du på den ene eller anden måde oplever problemer på grund af dit alkoholforbrug. Det kan være problemer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk.

Du behøver ingen henvisning.

Du kan frit vælge hvor i landet, du vil søge ambulant alkoholbehandling, hvis behandlingsstedet er godkendt. Hvis du ønsker at komme i døgnbehandling via din kommune, skal du visiteres.

Er du i tvivl, er det vigtigt, du kontakter Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern.

Der er behandlingsgaranti, og det betyder, at du har ret til et behandlingstilbud, senest 14 dage efter, at du har henvendt dig.

Målet med behandlingen er, at du bliver i stand til at skabe forandringer i forhold til dit alkoholforbrug, så du opnår et bedre liv fysisk, psykisk, socialt. Vi planlægger sammen forløbet ud fra dine behov.

Akuttelefon

Har du akut brug for vejledning i forbindelse med misbrug i weekender eller helligdage kan du henvende dig på telefon 22 25 81 95

Behandlingsforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sammen med din behandler sammensætter vi et behandlingsforløb til dig, der hvor du er i dit liv..

 • Råd og Vejledning
 • Afklarings- og motivationsforløb
 • Individuelle, strukturerede samtaleforløb for afhængige
 • Individuelle, strukturerede samtaleforløb for pårørende
 • Kursus og behandlingsforløb i grupper
 • Visitation til døgnbehandling, inkl. opfølgning
 • Efterbehandlingsforløb
 • Parsamtaler
 • Familiesamtaler

Dine rettigheder:

Alkoholbehandlingen arbejder efter sundhedslovens § 141.

 • Kommunen skal tilbyde gratis alkoholbehandling
 • Du har mulighed for at være anonym
 • Alkoholbehandlingen starter, senest 14 dage efter du har henvendt dig
 • Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder - hvis de tilbyder tilsvarende behandling, Hvis du ønsker at komme i døgnbehandling via din kommune, skal du visiteres.