Behandling af alkoholproblematikker

Alkoholbehandlingen tilbyder:

Gratis behandling til borgere over 15 år, der har problemer med alkohol.  

Du kan få gratis rådgivning og behandling i alkoholbehandlingen, hvis du på den ene eller anden måde oplever problemer på grund af dit alkoholforbrug. Det kan være problemer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk.

Du behøver ingen henvisning.

Du kan frit vælge hvor i landet, du vil søge ambulant alkoholbehandling, hvis behandlingsstedet er godkendt. Hvis du ønsker at komme i døgnbehandling via din kommune, skal du visiteres.

Er du i tvivl, er det vigtigt, du kontakter Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern.

Der er behandlingsgaranti, og det betyder, at du har ret til et behandlingstilbud, senest 14 dage efter, at du har henvendt dig.

Målet med behandlingen er, at du bliver i stand til at skabe forandringer i forhold til dit alkoholforbrug, så du opnår et bedre liv fysisk, psykisk, socialt. Vi planlægger sammen forløbet ud fra dine behov.

Behandlingsforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sammen med din behandler sammensætter vi et behandlingsforløb til dig, der hvor du er i dit liv..

 • Råd og Vejledning
 • Afklarings- og motivationsforløb
 • Individuelle, strukturerede samtaleforløb for afhængige
 • Individuelle, strukturerede samtaleforløb for pårørende
 • Kursus og behandlingsforløb i grupper
 • Visitation til døgnbehandling, inkl. opfølgning
 • Efterbehandlingsforløb
 • Parsamtaler
 • Familiesamtaler

Dine rettigheder:

Alkoholbehandlingen arbejder efter sundhedslovens § 141.

 • Kommunen skal tilbyde gratis alkoholbehandling
 • Du har mulighed for at være anonym
 • Alkoholbehandlingen starter, senest 14 dage efter du har henvendt dig
 • Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder - hvis de tilbyder tilsvarende behandling, Hvis du ønsker at komme i døgnbehandling via din kommune, skal du visiteres.
   

ÅBEN RÅDGIVNING I RUSMIDDELCENTRET.

På Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3 Tarm.

Mandag og torsdag fra kl.09.30 – 11.00

​​I Ringkøbing på Nørregade 13.

 Mandag og torsdag fra 14.00 til 16.00

I den åbne rådgivning, har du mulighed for en kort samtale om problemer med rusmidler.

 • Måske er du selv bekymret for den måde du bruger rusmidler på
 • Kan også være andre, familie, venner, kollegaer som har sagt de er bekymrede for dig.

Du kan få lidt at vide om vores behandlingstilbud, samt få råd og vejledning om problematikker, der knytter sig til et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Pårørende og arbejdsgivere til medarbejdere med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, er velkommen til at kontakte og benytte vores åbne rådgivning.   

Du kan være anonym. En samtale er ca 15 – 20 min varighed.

De bedste hilsner

Rusmiddelcentret

Sundhedscenter Vest

99741701