SKP

Støtte - kontakt - person 

Støtte- og kontaktpersonordningen tilbyder at:

  • opsøge de mest udsatte og isolerede misbrugere
  • give omsorg 
  • bryde isolationen
  • etablere kontakt
  • bygge bro til offentligt og privat netværk
  • forbedre hverdagsliv og øge livskvalitet

Housing First

En permanent bolig og en helhedsorienteret indsats.

  • Tilbydes til alle Ringkøbing-Skjern borgere, der har ophold på en §110 boform

Kan efter vurdering, tilbydes:

  • Borgere der har sociale problemer og er i fare for at miste deres bolig.
  • Borgere der har brug for yderligere støtte, efter afsluttet forløb i rusmiddelbehandlingen.
  • Borgere med rusmiddelproblemer, som ikke ønsker et behandlingstilbud. (Skadereduktion)
Kontaktoplysninger
Kontakt Rusmiddelcenteret
Kontakt Rusmiddelcenteret
Kirkegade 3
6880 Tarm