Erhvervet hjerneskade

Når du er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune og har fået en skade på hjernen, vil du blive tilbudt genoptræning samt vejledning og koordinering af dit rehabiliteringsforløb.
Ved udskrivelse fra hospitalet vil du og dine pårørende orienteres om, hvem der er din kommunale kontaktperson. 

  • Hvis du har brug for genoptræning enten fysisk eller kognitivt, kan du få tilbudt en Genoptræningsplan, som betyder, at du har mulighed for at indgå i et genoptræningsforløb med ergo- eller fysioterapeuter fra Sundhedscenter Vest. 
  • Hvis du er i den erhvervsaktive alder, vil du blive kontaktet af en kontaktperson fra Jobcentret på Finderupsvej i Skjern. Kontaktpersonen fra Jobcentret vil i samarbejde med dig følge op på din sygemelding og muligheden for at fortsætte din udvikling i retning mod at udrede arbejdsevnen og genoptage arbejde eller uddannelse. Du kan evt. få tilbudt et forløb, hvor ergoterapeuter med speciel viden om skader på hjernen følger dig i et arbejdsprøvningsforløb. 
  • Hvis du efter din skade har brug for støtte i hverdagen, hjemmehjælp til praktisk bistand og personlig hjælp, vil du efter vurdering få tilknyttet en kontaktperson i Sundhed og Omsorg.
  • Hvis du har behov for en hjemmevejleder eller et botilbud, vil du efter vurdering få tilknyttet en kontaktperson fra Handicap & Psykiatri.
  • Er du forældre til et barn med erhvervet hjerneskade og har brug for rådgivning, vejledning og evt. støtteforanstaltning. Vil du efter vurdering få tilknyttet en socialrådgiver fra Børn & Familie
  • Har du et barn i skole eller dagtilbud og har barnet brug for rådgivning, vejledning eller støtte. Vil du efter vurdering få tilknyttet en rådgiver fra Børn & Familie 

Når du starter et forløb i Ringkøbing-Skjern Kommune, vil du få udleveret en pjece, hvor du kan få skrevet navnene på dine kontaktpersoner indenfor de områder, du har brug for de kommunale tilbud.