Pårørende:

Er man pårørende til en der drikker eller tager stoffer oplever man ofte store belastninger og frustrationer. Mange har svært ved at se, hvordan man skal håndtere problemerne.

Som pårørende kan du få samtaler med erfaren behandler, der har kendskab til de udfordringer du står i.

Personen som drikker, behøver ikke at være i behandling for at du kan henvende dig som pårørende.

Behandlingen er gratis.

Du kan ligeledes henvende dig, hvis du er vokset op i et hjem med alkoholproblemer, og oplever problemstillinger i dit voksenliv, som følge af alkoholproblemerne.

Åndehullet

Er du under 18 år og er du vokset op i en familie med alkoholproblemer tilbyder kommunens familiebehandling et gruppeforløb for børn og unge kaldet Åndehullet. Der kan rettes henvendelse til familiebehandler

Mette Jørgensen  20 34 31 23 eller Anja Kristensen 51 64 53 08.
folder fra Åndehullet