Holdforløb for dig der har følger efter hjernerystelse

Målgruppe

Voksne der inden for det seneste år har pådraget sig en hjernerystelse, og som fortsat oplever almindelige dagligdags gøremål og sociale aktiviteter udfordrende.

Man skal som deltager have lyst til samvær med ligestillede og være motiveret for at dele oplevelser og erfaringer.

Formål med holdforløbet

At dine symptomer mindskes, og at du gradvist kan blive mere aktiv i din hverdag.

Mål

At du kan klare hverdagen, og at du kan vende tilbage til arbejde eller uddannelse.

Afklarende samtale

Du tilbydes en afklarende samtale, hvor det vurderes, om holdforløbet matcher dine behov.

Indhold

I forløbet vil du træne fysisk to gange ugentligt og igennem forløbet vil du blive undervist i, og indgå i dialog omkring relevante emner som fx søvn, hvile og behov for restitution. Holdforløbet strækker sig op til 3 måneder.

Der bliver, i både undervisning og fysisk træning, taget hensyn til dine behov.

Træning og undervisning varetages af ergoterapeut og fysioterapeut med specialviden inden for hjernerystelse.

Kontakt

Du henvises til holdforløb med undervisning og træning via egen læge og/eller Beskæftigelse i RKSK

Henvisning sendes til: 

sundhedscenter.vest@rksk.dk

Hvor

Sundhedscenter Vest

Kirkegade 3, 6880 Tarm

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm