Patientforeninger

Der er 2 patientorganisationer som har hjemmesider med videoer

Hjerneskadeforeningen se her

Hjernesagen: se her