Besøg til ældre over 65 år

Dekorativt billede

Er et tilbud om en samtale, der kan dreje sig om alle de forhold, der påvirker din livssituation.
Du vælger selv, hvad der skal tales om. Det kan fx være hverdagen, helbred, humør, boligforhold, aktiviteter m.m. Du behøver ikke have et konkret problem, for at få besøg.

Film – Information om tilbuddet om et besøg i hjemmet (½ minut)

Film – Kort introduktion til besøget (2½ minut)

Film – Information om trivselsmøder i grupper.

Folder om besøg i hjemmet

Folder om ensomhed og mistrivsel

Folder om overgangen til at blive pensionist

Folder om når det begynder at knibe i hverdagen

Irene Germann

Irene Germann

Sundhedsfaglig medarbejder