Knogleskørhed/Osteoporose

Tilbud til dig med knogleskørhed (osteoporose) eller forstadier til knogleskørhed (osteopeni)

Individuel samtale

Du tilbydes en samtale på Sundhedscenter Vest med en fysioterapeut, som vil rådgive dig ift., hvordan du bedst mestrer livet med osteoporose eller osteopeni

Samtalen vil bl.a. indeholde:

  • Information om osteoporose/osteopeni generelt
  • Vejledning i knoglevenlig livsstil og træning
  • Instruktion til relevante træningsøvelser
  • Information om træningssteder
  • Introduktion til relevante hjemmesider og app’s

Der er mulighed for opfølgning ved fysioterapeuten

Temadag

I løbet af året vil vi afholde en temadag, hvor vi bl.a. kommer ind på emnerne kost, medicin, træning og hverdagsliv. Dato for næste temadag annonceres på denne side samt i ugeaviserne.