Hvilken træning kan jeg få hos Sundhedscenter Vest?

Træningstilbuddet består af træning, der sikrer, at du kan genoptage eller vedligeholde aktiviteter og roller, som har betydning for din dagligdag.

Hvis du har brug for behandlingsformer med varme, massage eller ultralyd, skal du via din praktiserende læge kontakte en privatpraktiserende fysioterapeut.

Træningstilbuddene

Træningen tilpasses den enkelte person og er derfor meget varieret. Træningen kan for eksempel bestå af træning i:

  • Personlig hygiejne og påklædning.
  • Almindelige dagligdags gøremål.
  • At gå eller rejse sig fra stol eller seng.
  • Muskelstyrke, udholdenhed, bevægelighed og balance.
  • Hukommelse og koncentration.