Til dig med en hjertesygdom

Har du en hjertesygdom, skal du som udgangspunkt henvises fra sygehuset, men du er altid velkommen til at henvende dig til Sundhedscenter Vest for at få en afklarende samtale.

Hvem kan henvende sig.
Du kan henvende dig, hvis du er motiveret for at ændre livsstil og er borger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den afklarende samtale.
Den afklarende samtale er en sundhedssamtale, samtalen varer ca. 1 time. Du bestemmer, hvad samtalen skal dreje sig om og du får mulighed for at fortælle om, hvordan du har det med din hverdag og din sygdom. 

Muligheder efter samtalen kan være:

  • Læringsforløb
  • Lær at leve med kronisk sygdom
  • Rygestopkursus
  • Orientering om andre tilbud i kommunen
  • Selvhjælpsgrupper
  • Kontakt til din patientforening
  • Kontakt til lokale foreninger

Hvis du er interesseret i en afklarende samtale så kontakt Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 19 12 eller mail sundhedscenter.vest@rksk.dk

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm