Rehabilitering

Et rehabiliteringsforløb er karakteriseret ved en koordineret, sammenhængende, tidsbegrænset og vidensbaseret indsats.
Formålet er, at genoprette og vedligeholde det fysiske, psykiske og det sociale funktionsniveau hos patienten/borgeren og forhindre tilbagefald af sygdom

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi løbende på at udbygge vores rehabiliteringstilbud. Aktuelt arbejdes der på at oprette et tilbud til borgere med ”Lænderygbesvær”.

Læs mere om vores eksisterende rehabiliteringstilbud i menuerne til venstre.

Rehabiliteringstilbuddene udbydes af Sundhedscenter Vest