På grund af coronavirus vurderes de enkelte opgaver fra fredag den 13. marts, ud fra om de kan vente eller skal tages af akutberedskabet

Familieorienteret behandling

Familieorienteret behandling er for dig der har hjemmeboende børn under 18 år

Når der er en problematik med rusmidler i familien, rammer det alle-  både børn og voksne.  I Familieorienteret behandling er der derfor fokus på hele familiens trivsel.

I Familieorienteret behandling tilbydes individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Børnene inddrages i det omfang, det giver mening for familien.

Medarbejdere fra børnegruppen ”Åndehullet” varetager samtalerne i samarbejde med medarbejdere fra Rusmiddelcenteret. Erfaringen er at denne tværfaglige sammensætning giver tryghed og en oplevelse af helhed for familierne.

Formålet med behandlingen er:

At familien lærer at tale sammen igen og sætte ord på følelser og tanker samt at acceptere de forskellige perspektiver familien kan have.

At styrke familiens relationer og mestringsstrategier

At reducere eller fjerne misbruget og reducerer risikoen og konsekvenserne af evt. tilbagefald.

Henvendelse til:

Bente Høgsberg: telefon 20183315

Birthe Rindom:  telefon 20183312

Jette Nielsen: telefon 21189609

Anja Kristensen: telefon 51645308