Lær at tackle hverdagen som pårørende.

Kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er for voksne, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

Kurset giver dig inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende; f.eks. dårlig samvittighed, manglende overskud etc.

Kurset kan være noget for dig, hvis du genkende nogle af følgende udfordringer:

  • Oplever du, at du glemmer dig selv og dine behov og fokuserer mest på den syge?
  • Mangler du redskaber til at passe på dig selv?
  • Lever du med frustrationer og bekymringer over at være pårørende?
  • Har du brug for inspiration til at håndtere hverdagen som pårørende med manglende overskud og dårlig samvittighed?

På kurset arbejder vi med udfordringer som følge af at være pårørende, så du kan gå hjem med nye værktøjer og inspiration fra andre, der er i samme situation som dig. Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme dine nærmeste har. Du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med. Alle deltagere og instruktører på kurset har naturligvis tavshedspligt.

Eksempler på emner

  • At bede om hjælp
  • Håndtering af vanskelige følelser
  • At passe på sig selv
  • Kommunikation med den syge og omgivelserne
  • Håndtering af konflikter
  • Handleplaner og problemløsning 

Kurset udbydes i Ringkøbing-Skjern Kommune og forløber over 7 gange a’ ca. 2½ time.  

Kurset vil veksle mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Der er fokus på, at du får og afprøver værktøjer til selvhjælp, som du kan bruge efter kurset.

Bogen ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” kan købes til 100,- kr. (eller lånes under kursusforløbet).

Sundhedscenter Vest har ansvaret for koordinering af kurset i samarbejde med to undervisere, som selv er pårørende. Kurserne afholdes løbende. Instruktørerne er uddannet og godkendt via Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs mere på www.patientuddannelse.info/

Kurserne starter løbende op, når der er deltagere nok til et kursus. Er du interesseret i at deltage på kurset kan du henvende dig til Sundhedscenter Vest 9974 1912 mellem 8 og 12 på hverdage eller mail: sundhedscenter.vest@rksk.dk