Lær at tackle hverdagen som pårørende

Lær at tackle hverdagen som pårørende.

Kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er for dig, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

Formålet med kurset er at give dig inspiration og redskaber til at tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende; f.eks. dårlig samvittighed, manglende overskud etc. Målet er at styrke dit helbred og at du får en bedre hverdag med en højere livskvalitet.

På kurset arbejder vi med de udfordringer der følger med at være pårørende, så du kan gå hjem med nye værktøjer og inspiration fra andre, der er i samme situation som dig. Emnerne på kurset er aktuelle for pårørende, uanset hvilke sygdomme dine nærmeste har. Du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med. Alle deltagere og instruktører på kurset har naturligvis tavshedspligt.

Eksempler på emner

  • At bede om hjælp
  • Håndtering af vanskelige følelser
  • At passe på sig selv
  • Kommunikation med den syge og omgivelserne
  • Håndtering af konflikter
  • Handleplaner og problemløsning 

Kurset forløber over 7 gange a’ ca. 2½ time. Typisk om eftermiddagen. Kurset afholdes på skift i Sundhedshuset i Ringkøbing og i Sundhedshuset i Tarm.

Kurset vil veksle mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser, erfaringsudveksling og individuelt arbejde.

Sundhedscenter Vest har ansvaret for koordinering af kurset i samarbejde med to undervisere, som selv er pårørende. Instruktørerne er uddannet og godkendt via Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs nærmere om kurset her.

Eller læs artiklen ”vi griner og græder sammen” 

Tilmelding:

Du tilmelder dig ved at kontakte Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 19 12 (mellem 8 og 12) eller ved at kontakte Sundhedsfaglig medarbejder Hanne Larsen 99 74 15 93 

Kurserne starter løbende op, når der er deltagere nok til et hold.

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm