Lær at tackle angst og depression

Lær at takle angst og depression

Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er et kursus for dig, der lever med symptomer på angst og/eller depression.

Formålet med kurset er at give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, selvom du har symptomer på angst og/eller depression. Målet er at styrke dit fysiske og psykiske helbred, og at du får en bedre hverdag med en højere livskvalitet.

Kurset giver dig redskaber til at håndtere de symptomer og udfordringer, der opstår i hverdagen som følge af angst/depression. Mange oplever, at kursets redskaber hjælper til at mindske deres symptomer og giver dem mere kontrol over deres sygdom og hverdag. Desuden får du et frirum til at dele erfaringer og tanker med andre, som er i en situation, der minder om din.

Eksempler på emner

  • Triggere og advarselssignaler
  • Bedre kommunikation
  • Håndtering af angst og depression
  • Samarbejde med sundhedsvæsenet
  • Problemløsning
  • forebyggelsesstrategier 

Kurset forløber over 7 gange a’ ca. 2½ time. Typisk fra 13 – 15.30. Kurset afholdes på skift i Sundhedshuset i Ringkøbing og i Sundhedshuset i Tarm. Forud for kursusstart er der en samtale med en sundhedsfaglig medarbejder.

Kurset vil veksle mellem foredrag fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.

Sundhedscenter Vest har ansvaret for koordinering af kurset i samarbejde med to undervisere, som selv har erfaringer med angst og depression. Instruktørerne er uddannet via Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs nærmere om kurset her

Tilmelding:

Du tilmelder dig ved at kontakte Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 19 12 (mellem 8 og 12) eller ved at kontakte Sundhedsfaglig medarbejder Hanne Larsen 99 74 15 93 

Kurserne starter løbende op, når der er deltagere nok til et hold.

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm