Lær at takle angst og depression.

Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er for mennesker, der oplever symptomer på angst og/eller depression. Kurset er også åbent for pårørende.

Formålet med kurset er at give dig inspiration til, hvordan du kan levet et godt liv, selvom du har symptomer på angst og/eller depression. På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger med symptomerne, så det er dig – og ikke dem – der styrer dit liv. Målet er, at du får en bedre hverdag med en højere livskvalitet.

Kurset giver dig redskaber til at tackle symptomer og de udfordringer, som symptomerne giver i hverdagen. Mange oplever, at kursets redskaber hjælper til at mindske deres symptomer og giver dem mere kontrol over deres sygdom og hverdag. Desuden får du et frirum til at dele erfaringer og tanker med andre, som er i en situation, der minder om din.

Eksempler på emner

  • Triggere og advarselssignaler
  • Bedre kommunikation
  • Håndtering af angst og depression
  • Samarbejde med sundhedsvæsenet
  • Problemløsning
  • forebyggelsesstrategier 

Kurset udbydes i Ringkøbing-Skjern Kommune og forløber over 7 gange a’ ca. 2½ time. Forud for kursusstart er der en samtale med en sundhedsfaglig medarbejder.

Kurset vil veksle mellem foredrag fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.

Bogen ”LÆR AT TACKLE angst og depression” kan købes til 100,- kr. (eller lånes under kursusforløbet).

Sundhedscenter Vest har ansvaret for koordinering af kurset i samarbejde med to undervisere, som selv har erfaringer med angst og depression. Kurserne afholdes løbende. Instruktørerne er uddannet via Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs mere på www.patientuddannelse.info/

Kurserne starter løbende op, når der er deltagere nok til et kursus. Er du interesseret i at deltage på kurset, kan du henvende dig til Sundhedscenter Vest 9974 1912 mellem 8 og 12 på hverdage eller via mail: sundhedscenter.vest[mail]rksk.dk