Stofbehandlingen tilbyder

Du kan få gratis rådgivning og behandling i Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern, hvis du på den ene eller anden måde oplever problemer på grund af dit stofforbrug. Målet for din behandling kan være ophør, reduktion eller stabilisering, og at du opnår et bedre liv både fysisk, psykisk og socialt.

Du vil ved indskrivningen blive tilknyttet en rusmiddelbehandler, der følger dig gennem hele forløbet. I indskrivningsperioden vil I sammen udforme en behandlingsplan, der skal beskrive hvilke mål, du har med behandlingen samt hvilke metoder, I vil arbejde med for at nå målet.

Metoderne kan fx være støttende samtaler, motiverende samtaler og kognitive samtaler.

Links

Tilsynsrapport 2021 - er ikke webtilgængelig

Kontaktoplysninger
Kontakt Rusmiddelcenteret
Kontakt Rusmiddelcenteret
Kirkegade 3
6880 Tarm