LÆR AT TACKLE kroniske smerter.

Kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter henvender sig til mennesker, der har kroniske smerter. Smerterne kan optræde som komplekse regionale smerteforstyrrelser eller f.eks. sidde lokalt i lænd eller nakke.

Kurset kan være noget for dig, hvis du kan svare ja til følgende:

 • Har du haft smerter i en længere periode?
 • Er intensiteten af smerterne betydeligt forstyrrende for hverdagen?
 • Har du brug for inspiration til at håndtere hverdagen?
 • Lever du med frustrationer og bekymringer over dine smerter?
 • Mangler du redskaber til at tage hånd om de konsekvenser, smerterne har for f.eks. praktiske eller sociale gøremål?

Formålet med kurset er at give dig inspiration og redskaber til, hvordan du kan leve et godt liv med dine kroniske smerter, På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger med kroniske smerter, så det bliver dig – og ikke smerterne – der styrer dit liv. Desuden får du et frirum til at dele erfaringer og tanker med andre, som er i en situation, der minder om din.

Eksempler på emner

 • Håndtering af vanskelige følelser
 • Pacing – at skabe balance mellem aktivitet og hvile
 • Håndtering af træthed
 • Kommunikation med familie, venner og sundhedspersonale
 • At træffe beslutninger
 • At sætte mål – og nå dem 

Kurset udbydes i Ringkøbing-Skjern Kommune og forløber over 6 gange a’ ca. 2½ time. 

Kurset vil veksle mellem foredrag fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.

Bogen ”LÆR AT TACKLE kroniske smerter” kan købes til 100,- kr. (eller lånes under kursusforløbet).

Sundhedscenter Vest har ansvaret for koordinering af kurset i samarbejde med to instruktører, som selv har erfaringer med kroniske smerter. Kurserne afholdes løbende. Instruktørerne er uddannet via Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs mere på www.patientuddannelse.info/

Ønsker du at høre mere om kurset, eller er du interesseret i at deltage på kurset, kan du henvende dig til Sundhedscenter Vest 9974 1912 (hverdage mellem 8 og 12) eller via mail: sundhedscenter.vest[mail]rksk.dk