Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter

Kurset "Lær at tackle kroniske smerter" henvender sig til dig, der lider af kroniske smerter. Smerterne kan optræde som generelle smerter i store dele af kroppen eller være lokaliset i f.eks. lænd eller nakke.

Formålet med kurset er at give dig inspiration og redskaber til, hvordan du kan leve et godt liv med dine kroniske smerter, På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger med kroniske smerter, så det bliver dig – og ikke smerterne – der styrer dit liv. Desuden får du et frirum til at dele erfaringer og tanker med andre, som er i en situation, der minder om din.

Eksempler på emner

  • Håndtering af vanskelige følelser
  • Pacing – at skabe balance mellem aktivitet og hvile
  • Håndtering af træthed
  • Kommunikation med familie, venner og sundhedspersonale
  • At træffe beslutninger
  • At sætte mål – og nå dem 

Kurset forløber over 6 gange a’ ca. 2½ time. Typisk fra kl. 13 – 15.30. Kurset afholdes på skift i Sundhedshuset i Ringkøbing og i Sundhedshuset i Tarm.

Kurset vil veksle mellem foredrag fra instruktørerne, gruppediskussioner, øvelser og individuelt arbejde.

Sundhedscenter Vest har ansvaret for koordinering af kurset i samarbejde med to instruktører, som selv har erfaringer med kroniske smerter. Instruktørerne er uddannet via Komiteen for Sundhedsoplysning.

Læs mere om kurset her

Tilmelding:

Du tilmelder dig ved at kontakte Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 19 12 (mellem 8 og 12) eller ved at kontakte Sundhedsfaglig medarbejder Hanne Larsen 99 74 15 93 

Kurserne starter løbende op, når der er deltagere nok til et hold.

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedsfremme og Forebyggelse - Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm