Efterbehandlingsgrupper

Målgruppe:

Borgere som har gennemgået en alkoholbehandling enten ambulant eller i døgnbehandling.

I gruppen møder du andre, som også arbejder på at leve et liv uden alkohol. På møderne er der afsat tid til, at du kan udveksle erfaringer med andre i gruppen.

Tovholdere på kurset er alkoholbehandlere fra Rusmiddelcenter Ringkøbing Skjern Kommune.

Tidspunkt: Første onsdag i hver måned fra kl. 16:00 - 19:00 i Sundhedscenter Vest i Tarm, Kirkegade 3, 6880 Tarm og Nørregade 13, 6950 Ringkøbing.

Program:

16.00 – 16.45: Præsentationsrunde/emne
16.45 – 17.00: Pause
17.00 – 18.30: Siden sidst runde, mulighed for temaer som aftales efter behovet i gruppen
18.30 – 19.00: Spisning og afslutning.

Visitering til efterbehandlingskurset sker ved henvendelse til  Rusmiddelcenteret i Ringkøbing-Skjern Kommune, Sundhedscenter Vest, telefon 99 74 17 01

Kontaktpersoner efterbehandling

Misbrugsbehandler Henning Noer, 20 18 33 11
Misbrugsbehandler Jonna Pejstrup, 20 18 33 09

Send sikker mail borger >>
Send sikker mail virksomheder >>