Vederlagsfri fysioterapi

ved de privatpraktiserende fysioterapeuter

Din egen læge eller speciallæge kan henvise dig til vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en af de diagnoser, som berettiger til vederlagsfri fysioterapi. Hvilken type, vederlagsfri fysioterapi du kan modtage, afhænger af, om du har et svært fysisk handicap.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

• Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi (nyt vindue)

Træningen varetages i Ringkøbing-Skjern Kommune af de privatpraktiserende fysioterapeuter.

Den vederlagsfri fysioterapi er gratis for dig.

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm