Genoptræning efter Serviceloven §86.1

Ifølge Servicelovens § 86 tilbyder kommunen genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Genoptræning foregår som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne.

Henvendelse ved behov for genoptræning sker til visitationen, som i første omgang vurderer træningsbehov, træningspotentiale, mål og motivation. Når en visitator bevilger træning, henvises videre til Sundhedscenter Vests ergo- og fysioterapeuter. Her afdækkes det konkrete behov for træning. Mål for træning, indhold, omfang og træningssted aftales. Træningen iværksættes, og der følges op på effekten jf. kommunens kvalitetsstandarder.

Træningen er gratis.

Visitationen kan kontaktes på telefon 99 74 17 58 mellem kl. 8-9

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm