Hvis du har en genoptræningsplan

Ringkøbing-Skjern Kommune varetager den almene genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, hvor der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Genoptræningen varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat ved Sundhedscenter Vest.

Forløb: Det er sygehuslægen, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset udarbejder en individuel genoptræningsplan til dig som sendes til kommunen. Du modtager brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune senest fire dage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan. Herefter kontaktes du af en terapeut, som tilrettelægger dit genoptræningsforløb sammen med dig.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Frit valg: I Ringkøbing-Skjern Kommune har du mulighed for at vælge Ringkøbing-Skjern Kommunes genoptræningstilbud eller en anden kommunes genoptræningstilbud. En anden kommune kan dog afvise at modtage dig som frit valgs patient, hvis de ikke har kapacitet til at modtage dig.

Træningen er gratis.

Hvis du har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset, og ikke hører fra Sundhedscenter Vest som anført ovenfor, bedes du selv tage kontakt til Sundhedscenter Vest på tlf.: 99 74 14 54.

Kontaktoplysninger
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kontakt Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm