Befordring til og fra træning

Når du skal til genoptræning, er der faste regler for, hvornår du har ret til at blive kørt, hvornår du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse, og hvornår du selv skal betale for kørsel. 

Som hovedregel skal du selv sørge for kørsel.