Befordring til og fra træning

Når du skal til genoptræning, er der faste regler for, hvornår du har ret til at blive kørt, hvornår du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse, og hvornår du selv må betale for kørsel. 

Som hovedregel skal du selv sørge for kørsel.

  • du er pensionist (gælder ikke efterløn)
  • din helbredstilstand udelukker befordring med offentligt transportmiddel
  • afstanden til genoptræningsstedet overstiger 50 km. hver vej.

Det er en betingelse, at udgiften til billigste offentlige transport er mindst kr. 60.- og for pensionister mindst kr. 25.-.

For at få befordringsgodtgørelse skal der indsendes et udfyldt ansøgningsskema til Sundhedscenter Vest. Ansøgningsskema rekvireres hos Sundhedscenter Vest på tlf.: 9974 1454 eller hos Borgerservice.

- du på grund af dit helbred ikke kan tage offentlig transport.

Hvis du vælger et genoptræningssted i en anden kommune, er din bopælskommune alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville være berettiget til, hvis du valgte det genoptræningssted, som din kommune henviste dig til.

Ovenstående har hjemmel i Sundhedslovens § 172.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse

Som et forsøg tilbyder Ringkøbing-Skjern Kommune alle sine borgere en service, hvor man kan bestille en taxa eller minibus direkte til kantstenen.

Ordningen hedder Flextur og er kørsel med taxa og minibus. Alle kan benytte ordningen uanset formål.

Flextur er et supplement til den kollektive trafik i områder, hvor der kører få eller slet ingen busser. 
Der er tale om kørsel til kantstenen – som en taxa, dog kan der være andre kunder i bilen end dig.
Hvis der er flere kunder i samme bil, kan den køre en mindre omvej i forhold til din rute. Du betaler til gengæld altid for den mest direkte vej.

Læs mere om flextur her