Kvalitetsstandard

Borgere som en længere periode har været afhængige af opiater.

Kvalitetsstandard