Søndagsaktiviteter 2024

Alle turene starter kl. 13 og slutter ca. kl. 15 - den sidste søndag i måneden

Praktiske oplysninger

  • Aktiviteternes “intensitet” svarer til en gåtur på ca. 5 km, hvis ikke andet er beskrevet under den enkelte tur.
  • Det er GRATIS at deltage i søndagsaktiviteterne.
  • HUSK at invitere en med, som ellers ikke ville deltage.
  • Du kan få en folder på bibliotekerne med hele oversigten over hvor søndagsaktiviteterne er.
Planlagte datoer 2024

Print plakat til at hænge op