Åben træning

Et tilbud for pensionister, som selv kan træne på lokalcentre efter forudgående instruktion af fysioterapeut. Hvis du ønsker instruktion i at bruge maskinerne på et lokalcenter, kan du kontakte Sundhedscenter Vest på tlf.: 9974 1454

Der er mulighed for ”åben træning” på følgende centre:

Åbningstiderne varierer fra center til center.

Der opkræves en årligt brugerbetaling på 407 kr. Du bedes kontakte personalet på det aktuelle center for betaling.

Du skal selv sørge for transporten til og fra træning.

Sørg for at have tøj på, som er egnet til at træne i under træningen.