Tilskud til aktiviteter i Sundhedsugen 2020

I forbindelse med Sundhedsugen 2020 har du mulighed for at søge om penge til aktiviteter i forbindelse med Sundhedsugen. Foreninger og kommunale enheder i Ringkøbing-Skjern Kommune kan søge om penge til aktiviteter. Der kan søges penge i to kategorier:

  • Aktiviteter som kun foregår i Sundhedsugen. Her kan der søges op til 2.000 kr.
  • Aktiviteter som varer ud over Sundhedsugen. Her kan der søges op til 4.000 kr.

I begge kategorier lægges der vægt på at aktiviteterne skal være til gavn for deltagernes sundhed og styrke fælleskaber. Aktiviteterne skal være relateret til uge 17, men må meget gerne strække sig ud over Sundhedsugen.

Puljen til aktiviteter i forbindelse med Sundhedsugen rummer i alt 70.000 kr. Styregruppen for Sundhedsugen udvælger de bedste aktiviteter blandt ansøgerne til fordeling af pengene. I udvælgelsen af aktiviteter lægges der særligt vægt på at aktiviteterne understøtter sundhed i hverdagen og styrker fællesskaber.

De udvalgte aktiviteter præsenteres på Sundhedsugens aktivitetsliste på www.sundhedsuge.dk.

Ved fordeling af pengene forbeholder styregruppen sig ret til at reducere det ansøgte beløb.

Eksempler på hvad der kan søges om penge til:

  • Mindre materialer til at understøtte aktiviteten, fx mindre legeredskaber, refleksveste mv.
  • Let forplejning i forbindelse med socialt samvær, fx frugt, saft og kaffe.
  • Tilskud til instruktører for at få ny inspiration.
  • Hjælp til opstart af nye tiltag, som styrker fællesskaber og sundhed.

Der kan IKKE søges om penge til transport eller indgangsbilletter.

Særligt for kommunale enheder: Der kan søges om penge til borgerrettede aktiviteter. Der kan altså IKKE søges om penge til aktiviteter, som kun er for medarbejdere.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 28. februar kl. 12

Ansøgningsskema: Link til ansøgningsskema. 

Du kan forvente at få svar på din ansøgning i starten af marts 2020.

 

Dokumentation:

Som dokumentation skal der sendes billeder fra de afholdte aktiviteter. Når billederne indsendes gives der samtidig tilladelse til at billederne må bruges fremadrettet, for eksempel, men ikke udelukkende i forbindelse med PR for næste års Sundhedsuge. Vær derfor opmærksom på dette ved billeder med personer på. Ved aktiviteter, som rækker ud over sundhedsugen er det tilstrækkeligt at sende billeder fra de første dele af aktiviteten, som foregår omkring uge 17.

Se evt. her for mere information om regler vedr. brug af billeder

Foreninger skal udover billeddokumentation sende dokumentation for afholdte udgifter.

Tildelte penge overføres først efter modtaget dokumentation. Dokumentationen sendes til: sundhedsuge[mail]rksk.dk.

Der foretages udbetaling af to omgange: Hvis dokumentation foreligger senest d. 5. maj udbetales pengene inden sommerferien. Hvis dokumentationen først foreligger efter d. 5. maj udbetales de tildelte penge i løbet af efteråret. Dokumentation skal indsendes senest d. 10. august. 

Har du spørgsmål?

Kontakt Trine Bloch Burmølle på tlf.: 99 74 15 92 eller mail: trine.burmoelle[mail]rksk.dk. Du er også velkommen til at ringe for at få inspiration til aktiviteter

 

Trine Bloch Burmølle

Udviklingskonsulent

Send en e-mail »
Direkte: 9974 1592
Mobil: 2018 3301