Søg om penge til aktiviteter i Sundhedsugen 2022 (uge 17)

I forbindelse med Sundhedsugen 2022 har foreninger og kommunale enheder i Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for at søge om penge til aktiviteter. Der kan søges om op til 4.000 kr.

Krav til ansøgningen:

  • I år er Sundhedsugen gået i partnerskab med forsøget på at blive Danmarks Vildeste Kommune og de aktiviteter der søges om penge til, skal derfor være relateret til naturen. Enten i form af at gøre noget godt for naturen eller oplevelser i naturen.
  • Det er vigtigt, at vi i jeres ansøgning kan se den gode ide og hvorfor det er særligt godt for sundheden for netop jeres målgruppe.
  • Aktiviteten skal være relateret til uge 17 i 2022, men må meget gerne strække sig ud over Sundhedsugen.
  • Aktiviteten skal kunne gennemføres med eventuelle corona-restriktioner, eller der skal være en plan B.

 

  • Det er ikke et krav, men der ses positivt på aktiviteter, som styrker fællesskabet for deltagerne.

Eksempler på, hvad der kan søges om penge til:

  • Mindre materialer til at understøtte aktiviteten, fx mindre legeredskaber, refleksveste, kaffe mv.
  • Hjælp til opstart af nye tiltag, som forbinder natur og sundhed.

 

  • Hvis transport er en udfordring for jeres målgruppe, kan der i særlige tilfælde søges om hjælp hertil. Dette skal forhåndsgodkendes. Kontakt Trine Bloch Burmølle, tlf. .99 74 15 92
  • For inspiration se evt. vores brainstorm til ideer. I er også velkomne til at lave noget helt andet.

Særligt for kommunale enheder: Der kan kun søges om penge til borgerrettede aktiviteter. Der kan altså IKKE søges om penge til aktiviteter, som kun er for medarbejdere.

Puljen til aktiviteter i forbindelse med Sundhedsugen rummer i alt 65.000 kr. Styregruppen for Sundhedsugen udvælger de bedste aktiviteter blandt ansøgerne til fordeling af pengene. De udvalgte aktiviteter præsenteres på Sundhedsugens aktivitetsliste på www.sundhedsuge.dk.

Ved fordeling af pengene forbeholder styregruppen sig ret til at reducere det ansøgte beløb under hensyntagen til relevans og rimelighed i det søgte beløb.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 28. februar.
Vi forventer at kunne give svar på ansøgningerne i starten af marts.
Ansøgningsskema: 

Dokumentation og udbetaling:

Hvis I får tildelt et beløb fra puljen, får I pengene udbetalt efter Sundhedsugen, når vi har modtaget den nødvendige dokumentation. I skal altså selv lægge ud for aktiviteten.

Som dokumentation skal der sendes billeder fra de afholdte aktiviteter. Ved aktiviteter, som rækker ud over sundhedsugen er det tilstrækkeligt at sende billeder fra de første dele af aktiviteten, som foregår omkring uge 17. Ved indsendelse af billeder giver I samtidig lov til at billederne må bruges i forbindelse med Sundhedsugen 2022. Hvis I indsender billeder med personer på, så husk at orientere om at billederne kan blive lagt op på facebook. De indsendte billeder gemmes i op til 3 år og I vil blive adspurgt, hvis vi på et senere tidspunkt ønsker at benytte billederne, fx i forbindelse med næste års Sundhedsuge.

Foreninger skal udover billeddokumentation sende dokumentation for afholdte udgifter. Foreninger skal have en NemKonto tilknyttet deres CVR-nummer for at kunne modtage penge.

Tildelte penge overføres først efter modtaget dokumentation. Dokumentationen sendes til: sundhedsuge[mail]rksk.dk.

Der foretages udbetaling af to omgange: Hvis dokumentation foreligger senest mandag d. 9. maj udbetales pengene inden sommerferien. Hvis dokumentationen først foreligger efter d. 9. maj udbetales de tildelte penge i løbet af efteråret. Dokumentation skal indsendes senest d. 16. august. 

Har du spørgsmål så kontakt Trine Bloch Burmølle på tlf.: 99 74 15 92 eller mail: trine.burmoelle[mail]rksk.dk. Du er også velkommen til at ringe for at få inspiration til aktiviteter.