Tilmeldte sundhedspartnere

Videbæk Sunder Sig Fortsat – Fælles vægttab og sundere livsstil

En gruppe beboere fra Videbæk har startet på fælles vægttab i forbindelse med Videbæk Sunder Sig og har valgt at fortsætte med at støtte hinanden i en sundere hverdag. På gruppens facebookside offentliggøres de enkelte deltageres vægttab ugentlige vægttab og der deles erfaringer og inspiration.

Indsatsen har til at begynde med være knyttet op på Videbæk sunder Sig, men er fortsat efterfølgende ifølge Jens Thomsen, en af gruppens medlemmer, er det vigtigste, at de har hinanden at støtte sig op ad og at de hver især har fokus på at ændre små ting i hverdagen, fx fokus på hvilken type snack der spises om aftenen: ”Vi har jo ikke lidt nogen nød”, siger Jens Thomsen, der i øvrigt fortæller at gruppen er blevet udvidet undervejs

Aktivitet Nord – Røgfri arbejdstid

På Aktivitet Nord har man for flere år siden valgt at indføre røgfri arbejdstid og har nu meldt sig som sundhedspartner som inspiration til andre. En af grundene til at indføre røgfri arbejdstid var hensyntagen til både kolleger og borgere. Erfaringerne for nogle af medarbejderne er, at de har nedsat deres forbrug af cigaretter og at de generelt har en bedre pausekultur, hvor de ikke bliver opdelt i rygere og ikke-rygere.

Indsatsen var en fælles beslutning på et personalemøde. Nogle var lidt modstandere af det i starten, men kunne godt se det hensigtsmæssige i aftalen.

3. klasse Spjald Skole – Ønske hinanden god morgen
Klassen er blevet enige om at sige god morgen til hinanden hver dag, så alle føler sig godt taget imod ved starten af skoledagen.
Indsatsen kræver ingen særlige forudsætninger, udover at jævnligt at fastholde fokus på aftalen.

3. klasse Spjald Skole 2 – Sundere skoledag
Klassen laver bevægelsesøvelser i løbet af skoledagen – 10 stk. før 10-pausen og 12 stk. før 12-pausen. Derudover har eleverne forpligtet sig på ikke at drikke sodavand i skoletiden fra påske og frem til sommerferien.
Indsatsen kræver at lærerne op til pauserne er opmærksomme på at sætte øvelserne i gang og information til forældrene vedr. ingen saftevand i skoletiden.

Oldagervænget Cykelklub - Glade motionister på cykel
En gruppe Skjern-boere aftalte sidste år at tage en ugentlig cykeltur sammen i forår/sommerhalvåret. Deltagerne skiftes til at planlægge turen så de kommer rundt i den skønne natur omkring Skjern og får nogle dejlige timer i hinanden selskab. På nogle af turene er der også indlagt en lille overraskelse, for eksempel i form af an lækker forfriskning.
Det eneste aktiviteten kræver er deltagernes egne cykler og en person, som tager ansvar for at invitere til den første cykeltur i sæsonen. Gruppen er åben for nye medlemmer.

Lions Club Børnehave 1 - Morgengymnastik
Hos Lions Club Børnehave i Videbæk er der hver dag morgengymnastik med musik, leg, sang eller gymnastik. Morgengymnastikken giver fællesskab, sammenhold, smil, latter og glæde, børnene får pulsen op og kan bedre koncentrere sig bagefter.
Der var ikke behov for at købe særligt udstyr, udover hvad der i forvejen er tilgængeligt i børnehaven. Ideen startede som en indsats i sundhedsugerne og personalet valgte at fortsætte med mindre justeringer, fordi børnene var glade for det.

Lions Club Børnehave 2 – Klovneløb
Børnene i Lions Club Børnehave løber årligt klovneløb på stierne omkring børnehaven. Der samles penge ind til De Danske Hospitalsklovne ved at Lions Videbæk giver 5 kr. pr. løbet omgang. Det giver fællesskab om at gøre en indsats for børn, der har brug for hjælp, børn, der er syge. Det har været afgørende for børnene, at de samler penge ind til at hjælpe andre børn. Ruten er ca. 300 m og selv de helt yngste børn kan deltage.
Der er noget forberedende arbejde i blandt andet at søge penge fra Lions og aftale Klovneløbet med Hospitalsklovnene og få afmærket ruten til børnene.

Grønbjerghjemmet 1 – Fællesskaber blandt beboerne
Personalet vil i højere grad arbejde for at skabe fællesskaber blandt beboerne på tværs af afdelinger. Indsatsen består i i højere grad at tale med beboerne om hvad er godt naboskab?, hvad vil det sige at være gode venner?, hjælpe med beboerne med at finde ”et fælles tredje” de kan være sammen om og at respektere forskellighed og forskellige interesser.
Indsatsen kræver fokus fra personalets side, men ikke nødvendigvis ekstra materialer.

Grønbjerghjemmet 2 – Inspirere og motivere til sundere mad
Der sættes mere fokus på at tilbyde smoothies som snack/tilbehør og på at der altid serveres grøntsager til hovedmåltider. Der skal tænkes innovativt i køkkenet, med fokus på individuelle behov og inddrage beboerne i sammensætningen af måltiderne. Der kan for eksempel være fokus på at benytte små lækre skåle, som giver lyst til at spise sunde snacks og at maden tilberedes så den er nem at spise for beboerne. 
Køkkenet har været på inspirationstur og mulige indsatser har været drøftet på personalemøde.