Sammen om sundhed

I forbindelse med den nye sundhedspolitik vil vi forsøge med noget vi kalder ”Sundhedspartnerskaber”, hvor grupper af borgere/ansatte i fællesskab er med til at udleve sundhedspolitikken på egne præmisser.

At være sundhedspartner går ud på, at man på en arbejdsplads, i en skoleklasse, i en forening eller en anden form for fællesskab med udgangspunkt i temaerne i sundhedspolitikken, vælger hvordan man i sit fællesskab vil gøre en fælles indsats for alles sundhed. Det kan for eksempel være en skoleklasse der vil gøre en indsats mod overvægt, som bliver enige om, ikke at drikke sodavand i skoletiden eller en arbejdsplads hvor en gruppe kolleger vil gøre noget for den mentale sundhed og bliver enige om at gøre noget socialt udenfor arbejdstiden en gang om måneden. Man vælger helt selv hvilke tiltag man vil iværksætte og i hvilket omfang. Det vigtigste er at man er fælles om det. De første partnerskaber starter op i Sundhedsugen 2019 (uge 17).

Se mere om forsøgsordningen, ideer til tiltag og hvordan I kan være med her Folder "Sammen om sundhed"

Fællesskab er vigtigt for at få at nå i mål

Jens Thomsen fra Videbæk har sammen med 9 andre været fælles om at tabe sig i forbindelse med Videbæk Sunder Sig. Jens fortæller at han har været på kur før, men denne gang har det været anderledes fordi de har været nogle stykker, som har været sammen om det og der enighed om, at det nok har været afgørende for, at de har kunnet holde ved. De 10 satte sig fra starten et mål om, at de i løbet af de 8 uger i fællesskab ville tabe i alt 50 kg. De nåede langt over det fastsatte mål med i alt 80 tabte kilo. De var alle enige om, at de ikke kunne arbejde med en striks kur, men satte i stedet fokus på livsstilsændringer ved at skrue på nogle knapper i hverdagen, på en måde så det kan fastholdes. Jens har for eksempel erstattet en stor del af sig slik–indtag med sundere mellemmåltider, for eksempel yoghurt med havreklid, lidt frugt og mørk chokolade. Han har også gjort flere andre forandringer, men det har hele tiden været vigtigt, at det skulle være nemt at gå til i hverdagen. Efter det 8 ugers forløb var slut blev gruppen enige om at holde fast i at være sammen om at støtte hinanden i de gode vaner, de havde indført. De har en lukket facebookgruppe, hvor de deler gode tips og opskrifter og støtter hinanden i hverdagen. 

Lige inden påske tilføjede Jens, at 2 personer har tabt sig 30 kg til sammen og at holdet i alt har opnået et vægttab +105 kg 

Læs mere om Jens Thomsen og hans venners indsats i Videbæk/Spjald Avis fra uge 12: https://issuu.com/videbaek/docs/vs_12-19/8

Sundhedspartner aftale

Skema sundhedspartneraftale