Sammen om sundhed

I forbindelse med den nye sundhedspolitik vil vi forsøge med noget vi kalder ”Sundhedspartnerskaber”, hvor grupper af borgere/ansatte i fællesskab er med til at udleve sundhedspolitikken på egne præmisser.

At være sundhedspartner går ud på, at man på en arbejdsplads, i en skoleklasse, i en forening eller en anden form for fællesskab med udgangspunkt i temaerne i sundhedspolitikken, vælger hvordan man i sit fællesskab vil gøre en fælles indsats for alles sundhed. Det kan for eksempel være en skoleklasse der vil gøre en indsats mod overvægt, som bliver enige om, ikke at drikke sodavand i skoletiden eller en arbejdsplads hvor en gruppe kolleger vil gøre noget for den mentale sundhed og bliver enige om at gøre noget socialt udenfor arbejdstiden en gang om måneden. Man vælger helt selv hvilke tiltag man vil iværksætte og i hvilket omfang. Det vigtigste er at man er fælles om det. De første partnerskaber starter op i Sundhedsugen 2019 (uge 17).

Se mere om forsøgsordningen, ideer til tiltag og hvordan I kan være med her 

Folder "Sammen om sundhed"

Sundhedspartner aftale

Skema sundhedspartneraftale