PR for jeres arrangement i Sundhedsugen

Hvis I laver en aktivitet i Sundhedsugen, vil vi gerne være behjælpelige med PR for jeres aktivitet. Hvis aktiviteten er åben for andre end jeres medlemmer, bliver den nævnt i en annonce i Ugeaviserne, på Facebook mm.

For at blive nævnt i ugeavisen skal vi have informationer om jeres arrangement senest d. 29. marts.

  • Lav en kort beskrivelse af jeres arrangement
  • dato
  • klokkeslæt
  • mødested
  • evt. tilmelding
  • evt. pris

og send det til trine.burmoelle[mail]rksk.dk  

Nogle steder vil det kun være overskriften på jeres arrangement sammen med et link til, hvor man kan læse mere, som bliver nævnt.