Søndagsaktiviteter 2022

Alle turene starter kl. 13 og slutter ca. kl. 15 - den sidste søndag i måneden

Praktiske oplysninger

Planlagte datoer 2022