Du fylder 75 år i 2019 – Det vil vi gerne fejre sammen med dig!       

Ringkøbing-Skjern Kommune afholder åbne seniormøder i uge 10. Seniormøderne er for alle interesserede på 65 år og derover.

Seniormøderne afholdes på følgende datoer:

Mandag d. 4. marts           
Fødevarepark Skjern Enge, Feldsingvej 3, 6900 Skjern

Tirsdag d. 5. marts             
Spjald Kulturhus, Nr. Søndergårdsvej 1, 6971 Spjald

Onsdag d. 6. marts            
DHE, Skolebyen 11, 6900 Skjern (*)

Torsdag d. 7. marts            
Hemmet Aktivitets- & Kulturhus, Søndre Viumvej 2A,  6893 Hemmet

Fredag d. 8. marts             
Fjordparken Aktivitetscenter, Holmelunden 10, 6950 Ringkøbing

Kl.   9.00 – 12.00:               Mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Kl. 14.00 – 17.00:               Onsdag (*)
 

Emnerne på dagene er: Det gode hverdagsliv, sundhed og selvstændighed. Mulighed for information på stande og afslutning med fælles frokost. (dog ingen frokost onsdag)  

Yderligere information kan ses i dagspressen.  

TILMELD dig på telefon 9974 1912 eller mail sundhedscenter.vest@rksk.dk inden 1. marts 2019.

Databehandling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Her du læse hvordan vi behandler dine data: