Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale, der foregår i dit eget hjem.
Samtalen kan dreje sig om alle de forhold, der påvirker din livssituation.
Du vælger selv, hvad der skal tales om. Det kan fx være hverdagen, helbred, humør, boligforhold, aktiviteter m.m.

Det er ingen forudsætning, at der er et konkret problem for at få et forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med samtalen er at:

  • støtte dig i at have et meningsfuldt liv.
  • støtte dig i at bevare livsmodet og livsglæden.
  • give mulighed for at tale om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.
  • løse eventuelle små problemer sammen, før de vokser sig store og uoverskuelige.
  • støtte og vejlede dig, hvis du er i krise.
  • tilskynde dig til at udnytte egne ressourcer og bevare et godt helbred.
  • give råd og vejledning.

Den sundhedsfaglige medarbejder, der besøger dig, kan ikke bevilge ydelser som fx hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan henvise til de rette instanser.

Tilbuddet annonceres løbende i ugebladene, derudover sendes breve med tilbud om forebyggende hjemmebesøg dét år du fylder 75 år, dét år du fylder 80 år, og igen dét år du fylder 82 år, og derefter hvert 2. år. Desuden sendes breve med tilbud om forebyggende hjemmebesøg til alle, der bor alene, dét år du fylder 70 år.
Undtaget er dog borgere, der modtager både praktisk bistand og personlig pleje.

Hvis du er interesseret i et forebyggende hjemmebesøg, så kontakt Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 10 34 eller 99 74 19 12 bedst kl. 10 – 11, eller send mail til: sundhedscenter.vest[mail]rksk.dk

Ulla Kirkegaard Nielsen

Sundhedsfaglig medarbejder

Send en e-mail »
Mobil: 29 63 64 07

Hanne Larsen

Sundhedsfaglig medarbejder

Send en e-mail »
Mobil: 20 67 61 88

Jette Astrup

Sundhedsfaglig medarbejder

Send en e-mail »
Mobil: 22 28 23 25