Virksomheder og personaleforeninger

Arbejdstiden kan være den sværeste del af et rygestop, hvis man holder rygepauser med kollegerne. En røgfri arbejdsplads gør det lettere at stoppe og sikrer, at unge ikke lærer at ryge i arbejdstiden.

Usynliggør rygning

Forsøg at gøre rygning usynligt, så der ikke ryges, hvor det er nemt at se på afstand.

Skilte og mærkater kan vejlede rygerne til at gå de rette steder hen, eller de kan opfordres til hensynsfuldt at vente med at ryge, til de er udenfor matriklen igen. 

En røgfri arbejdsplads sikrer en bedre pausekultur uden opdeling af rygere og ikke-rygere. Samtidig er det dokumenteret, at sygefraværet falder. Det gælder både kort- og langvarigt sygefravær.

Bjarke Hansen, direktør for Primo Tours

Bjarke Hansen er direktør for rejsebureauet Primo Tours. Da han voksede op, måtte man gerne ryge på flyene. Bjarke tror, at det snart bliver lige så unaturligt at ryge på arbejdspladsen, som det ville være at ryge ombord på et charterfly.

Bliv ambassadør for en røgfri fremtid

Har du eller din virksomhed allerede lavet gode tiltag, som bidrager til at begrænse rygning, kan I blive lokale ambassadører og dele jeres gode ideer.

Lotte Bliddal, medejer af Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm

Lotte Bliddal er medejer af Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm. Her skriver nye medarbejdere under på en frivillig aftale om, at der er rygeforbud i arbejdstiden, hvis man ikke var ryger på ansættelsestidspunktet. Sådan forsøger Lotte at sikre, at ingen begynder at ryge på arbejdspladsen.

Rygestophjælper

En rygestophjælper fra lokalområde kan komme ud på arbejdspladsen og fortælle om rygestop. Samtidig er rygestophjælperen en støtte i hverdagen for dem, der gerne vil holde op med at ryge.

Rygestophjælpere kommer på et et-dages kursus, som foregår i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her får man viden om rygestop, hvordan det gennemføres og hvilken effekt rygestoppet har på kroppen. Samtidig modtager du træning i at tale om rygestop på en konstruktiv måde, og får redskaberne til at understøtte rygestop i hverdagen.

Alle rygestophjælpere får mulighed for at indgå i et netværk med andre rygestophjælpere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kurset er gratis for de første 20, som tilmelder sig. Arbejdsgiveren dækker arbejdstid og transport.

Hjælp til rygestop

Alle som bor eller arbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan få hjælp til rygestop. Sundhedscenter Vest opretter løbende hold, og det foregår oftest i Ringkøbing eller Skjern. Holdene er udendørs og med fastsat dato for rygestoppet.

Hvis I ønsker et hold særligt for jeres virksomhed, kan det købes for 5000 kr. + transport. Rygestop-forløbet varer 5-6 gange og foregår indenfor almindelig arbejdstid.

Der kan være ventetid på opstart af holdene afhængig af kapaciteten på sundhedscentret.

Inspiration til røgfri arbejdstid og røgfrie matrikler

Hvis man indfører røgfri arbejdstid, er det vigtigt, at man aftaler, om der må ryges på udendørsarealer før og efter arbejdstid, eller om hele matriklen er røgfri.

Hjerteforeningen har samlet en del materiale, værktøjer og tips til gratis brug, hvis man ønsker at indføre røgfri arbejdstid – eller blot tage et skridt på vejen: https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid/

Kræftens Bekæmpelse har en hjemmeside om røgfri arbejdstid på private virksomheder. Her kan du læse cases fra virksomheder, der har indført røgfri arbejdstid, og finde gode råd til hvordan I kommer i gang:

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/8973/1611738952/roegfri-arbejdstid_web_fin.pdf

Det er også muligt at få en tilpasset version af det materiale, som har været brugt i forbindelse med indførelse af røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser.

Kontakt

Sundhedscenter Vest hvis du har spørgsmål vedrørende rygning, snus og e-cigaretter, eller hvis din arbejdsplads vil have inspiration til en røgfri fremtid.